Visualiseringer

Udbygningen af Yderhavnen vil ske etapevis over ca. 35 år.
På animationen herunder kan du se, hvordan havneudvidelsen vil forløbe frem til 2060.

Sigtelinjer fra den sydlige del af Aarhusbugten

Yderhavnens visuelle påvirkning fra den sydlige del af Aarhusbugten bliver især diskuteret, da det er i området fra Tangkrogen og sydover, at en havneudvidelse vil medføre størst ændringer i synslinjerne.

Fra Tangkrogen vil en kommende havneudvidelse overvejende blive skjult af Marselisborg Lystbådehavn, da flugtlinjen for Yderhavnens sydligste punkt ikke kommer til at gå længere mod syd end lystbådehavnen.   

Et populært udsigtspunkt fra den sydlige del af Aarhusbugten er Den Uendelige Bro, og derfor er sigtelinjerne fra broen også blevet undersøgt detaljeret. Yderhavnens sydligste punkt vil ligge mere end 1 kilometer nord for Den Uendelige Bro, og havneudvidelsen vil derfor ikke ligge i nærheden af flugtlinjen, hvis man fra broen kigger stik vest mod Helgenæs og Sletterhage fyr – eller sydvest mod Samsø.

Hvis man derimod kigger mod nordøst i retning mod Skødshoved, vil flugtlinjen fra Den Uendelige Bro gå langs med Yderhavnens ydermole. Det østligste stykke af Yderhavnen, som ligger tættest på flugtlinjen, vil være vandområde bag molen og vil derfor ikke indeholde bebyggelse.

 

COWI har udarbejdet en række visualiseringer, som viser, hvordan Yderhavnen vil kunne ses fra forskellige punkter langs Aarhus-bugten, hvis den bliver gennemført i den form, der er foreslået.

Træk linjen på billederne herunder for at se den visuelle påvirkning i forskellige faser.

OBS: Der er visualiseret et maksimalt scenarie for lokalplanens byggemuligheder, og sammenligningen er lavet ud fra et 30-årigt perspektiv, hvor havnen forventes at være fuldt udbygget. I den mellemliggende periode forventes den visuelle påvirkning at være mindre end det viste.

Vejlby Hage førVejlby Hage efter

Vejlby Hage før og efter

Strandvejen førStrandvejen efter

Strandvejen før og efter

Mindeparken førMindeparken efter

Mindeparken før og efter

Balle Hage førBalle Hage efter

Ballehage før og efter

Jelshøj førJelshøj efter

Jelshøj før og efter

Tangkrogen førTangkrogen efter

Tangkrogen før og efter

Aros førAros efter

Aros før og efter

Bernhart Jensens Blvd. udsigtstårn førBernhart Jensens Blvd. udsigtstårn efter

Bernhart Jensens Blvd. udsigtstårn før og efter

Skødshoved førSkødshoved efter

Skødshoved før og efter

Bugten, højre førBugten, højre efter

Bugten før og efter