YDERHAVNEN

Aarhus Havn er et vigtigt infrastrukturelt knudepunkt, hvor søtransport, tog og lastbiler mødes og sikrer en effektiv logistik for varer, der skal flyttes.
Yderhavnen skal sikre, at vi også har kapacitet nok i fremtiden.

Læs mere om baggrunden for havneudvidelsen

Siden havnen blev etableret i 1845, har både den og Aarhus by undergået en rivende udvikling. Havnen har været med til at skabe den vækst, der senere har udviklet Aarhus By til den størrelse, som byen har i dag. Og havnens størrelse har løbende fulgt behovet fra byen og handlen.

I dag er Aarhus Havn landets klart største erhvervshavn med rutenet til det meste af verden. Men havnens virksomheder er ved at løbe tør for plads. Derfor ønsker Aarhus Havn at fremtidssikre kapaciteten gennem en havneudvidelse. Det er det, Yderhavns-projektet handler om. 

NYHEDER, INDSIGTER OG INDLÆG

SENESTE NYT FRA VORES BLOG

Et stærkt beslutningsgrundlag for en havneudvidelse i Aarhus

Et stærkt beslutningsgrundlag for en havneudvidelse i Aarhus

Aarhus Kommune har netop offentliggjort et samlet beslutningsgrundlag for behandling af Aarhus Havns ansøgning om etablering af Yderhavnen. Beslutningsgrundlaget indeholder en række nye analyser og beregninger, der er blevet udarbejdet, som følge af den udvidede...

2022 blev et nyt rekordår på Aarhus Havn

2022 blev et nyt rekordår på Aarhus Havn

Nye tal viser, at Danmarks største erhvervshavn fortsætter fremgangen og kan præsentere den største godsomsætning i de seneste fjorten år. I 2022, der netop er afsluttet, er der en samlet fremgang for både containere og massegods på hele 9 pct. sammenlignet med 2021....

Pladsmangel på havnen bekymrer erhvervslivet

Pladsmangel på havnen bekymrer erhvervslivet

Der er godt gang i virksomhederne på Aarhus havn. Men selvom der er travlt, volder pladsmanglen store problemer. Det gør virksomhederne bekymrede for tabt produktivitet, tabte arbejdspladser og øget klimabelastning. Godsmængden, som sendes over kajen på Aarhus havn,...

HVAD GÅR PROJEKTET UD PÅ?

YDERHAVNEN KORT FORTALT

  • Den foreslåede udvidelse med Yderhavnen er på 1 km2 (100 hektar).
  • Havneudvidelsen placeres øst for den nuværende Østhavn (tæt ved Molslinjen)
  • Der udbygges over 30 år i takt med behovet
  • Yderhavnen giver plads til 5 større virksomheder – bl.a. containerterminal, produktions- og lagerfaciliteter og en tankfarm til grønne brændsler fra Power-to-X
  • Havnens nuværende areal er 280 hektar. Heraf er 97% udlejet eller i brug som infrastruktur.