YDERHAVNEN

Aarhus Havn er et vigtigt infrastrukturelt knudepunkt, hvor søtransport, tog og lastbiler mødes og sikrer en effektiv logistik for varer, der skal flyttes.
Yderhavnen skal sikre, at vi også har kapacitet nok i fremtiden.

Læs mere om baggrunden for havneudvidelsen

Aarhus Havn blev etableret i 1845. Siden har både havnen og Aarhus by udviklet sig side om side. Havnen har været med til at skabe den fremgang, der senere har udviklet Aarhus til den størrelse, som byen har i dag. Havnen størrelse har løbende fulgt behovet fra byen og fra erhvervslivet.

I dag er Aarhus Havn Danmarks største erhvervshavn med et rutenet til det meste af verden. Men over de seneste mange år har pladsen ikke kunnet følge med efterspørgslen. Derfor ansøgte Aarhus Havn tilbage i 2018 om lov til etablering af Yderhavnen. En udvidelse af havnen med 105 hektar. I februar 2023 indgik et bredt flertal af partier i Aarhus Byråd en aftale om etablering af Yderhavnen på samlet set 84 hektar.

NYHEDER, INDSIGTER OG INDLÆG

SENESTE NYT FRA VORES BLOG

Ny politisk aftale: En balanceret og grøn havneudvidelse i Aarhus

Ny politisk aftale: En balanceret og grøn havneudvidelse i Aarhus

Et flertal i Aarhus Byråd har netop indgået en politisk aftale om en havneudvidelse i Aarhus. Aftalen imødekommer behovet for mere areal og kajnær havnekapacitet på Danmarks største erhvervshavn. Det er en aftale, der balancerer mange hensyn og skruer op for de grønne...

Et stærkt beslutningsgrundlag for en havneudvidelse i Aarhus

Et stærkt beslutningsgrundlag for en havneudvidelse i Aarhus

Aarhus Kommune har netop offentliggjort et samlet beslutningsgrundlag for behandling af Aarhus Havns ansøgning om etablering af Yderhavnen. Beslutningsgrundlaget indeholder en række nye analyser og beregninger, der er blevet udarbejdet, som følge af den udvidede...

2022 blev et nyt rekordår på Aarhus Havn

2022 blev et nyt rekordår på Aarhus Havn

Nye tal viser, at Danmarks største erhvervshavn fortsætter fremgangen og kan præsentere den største godsomsætning i de seneste fjorten år. I 2022, der netop er afsluttet, er der en samlet fremgang for både containere og massegods på hele 9 pct. sammenlignet med 2021....

HVAD GÅR PROJEKTET UD PÅ?

YDERHAVNEN KORT FORTALT

  • En havneudvidelse på samlet set 84 hektar fordelt på to etaper.
  • Der udbygges øst for den nuværende Østhavn (længst væk fra byen).
  • Der udbygges over 30 år i takt med behovet.
  • Havneudvidelsen bliver CO2-neutral i anlægsfasen.
  • Der etableres et nyt naturområde Aarhus Blueline.