Dokumentation

På denne sider finder du et samlet overblik over dokumenter, der er udarbejdet som en del af ansøgningsprocessen om etablering af Yderhavnen.

Under sektionen Miljøkonsekvensundersøgelser finder du den Miljøkonsekvensvurdering (MKV), som er udarbejdet af COWI. MKV’en er en del af den oprindelige ansøgning.

Aarhus Kommune har i myndighedsprocessen igangsat en ekstraordinær inddragelsesproces, hvor flere borgere og interessenter har været involveret i at styrke beslutningsgrundlaget for etablering af Yderhavnen. I inddragelsesprocessen har der været en række ønsker til yderligere analyser og supplerende beregninger. Dem finder du i sektionen Beslutningsgrundlag.

På baggrund af beslutningsgrundlaget har et bredt flertal i Aarhus Byråd indgået en aftale om etablering af Yderhavnen. Du kan læse den politiske aftale med baggrundsmateriale under sektionen Politisk aftale.