Dokumentation

På denne side har vi samlet en række dokumenter, der er udarbejdet som en del af ansøgningsprocessen om den nye Yderhavn.

Under sektionen Miljøkonsekvenseundersøgelser ligger den MKV, som er udarbejdet af COWI om Yderhavns-projektet, inklusiv en række bilag. MKV’en er en del af den oprindelige ansøgning.

Som en del af dialogen mellem  Aarhus Havn og Aarhus Kommune som myndighed, har Aarhus Havn og uafhængige eksterne rådgivere efterfølgende gennemført en række andre analyser, som uddyber eller supplerer særlige forhold, som myndigheder eller politikere har ønsket at få undersøgt. Det drejer sig bl.a. om analyser af klima- og miljøforhold, havnens betydning for erhvervsliv og arbejdspladser, vurdering af mulige alternativer til en havneudvidelse m.m. Resultaterne af disse analyser er samlet i sektionen Analyser og rapporter.

Sektionen Dokumenter fra borgerinddragelsen indeholder materiale, der er produceret i forbindels med Aarhus Kommunes udvidede borgerinddragelsesproces, bl.a. til temamøder, borgerkonferencer og borgerpanelet.