Corona-perioden har øget godsmængden i Aarhus

25. aug, 22

De fleste troede, at Covid-19 ville føre til mindre samfundsaktivitet, og på Aarhus Havn frygtede man et væsentligt fald i godsomsætning. Men i stedet har pandemien skabt positivt momentum for både havnen og byen.

Da Covid-19-pandemien første gang ramte Danmark i marts 2020, sendte det chokbølger gennem de globale markeder. Reaktionerne i det danske erhvervsliv var meget forskellige fra branche til branche, fra region til region – og faktisk også fra havn til havn.

De første forventninger i begyndelsen af 2020 lød på en mulig nedgang i godsmængderne på 25%, og der blev tegnet et dystert billede med mulige konkurser i horisonten.

I dag kan vi konstatere, at det nærmest gik lige modsat. Brancher som rejser, forlystelser og hotel/restaurant blev ganske vist ramt hårdt. Men danskernes manglende udlandsrejser, restaurantbesøg og kulturoplevelser blev i stedet erstattet af byggeprojekter derhjemme og øget nethandel med tilhørende stor stigning i importen af varer.

Derfor blev 2021 mod forventning et år med en enorm stigning i containersegmentet.

46 % vækst over fire år

I Aarhus Havn har stigningen i antal containere og tons under Covid-19 været flere gange større end i et “normalår.” Den samlede vækst over de seneste fire år udgør hele 46 % målt i tons – svarende til en gennemsnitlig årlig vækst på ca. 10 %. Det er 3-4 gange så meget som det, der indregnes i forventningerne til de kommende år.

Af den grund er Aarhus Havn nu tæt på indeks 100 i kapacitetsudnyttelse, og Aarhus vil få svært ved at absorbere et nyt spring i godsomsætning i samme størrelsesorden.

De øvrige varetyper, som Aarhus Havn håndterer, eksempelvis bulk og ro-ro er – generelt betragtet – ikke blevet påvirket i samme grad som containerne, og der har derfor hverken været væsentlige stigninger eller fald som følge af Covid-19. Men også her har erhvervet vist en god robusthed og omstillingsevne.

Fortsætter i 2022

Selvom 2021 endte med at bliver et rekordår for containeraktiviteten i Aarhus Havn, er godsmængden steget yderligere i første halvår af 2022. De direkte anløb til både de oversøiske markeder og Nordatlanten har vist sig at gøre Aarhus Havn stærkere end andre havne, og det har medvirket til, at Aarhus løbende vinder markedsandele. Aarhus Havns markedsandel er i alt øget med 15% over de seneste 10 år.

Det er endnu for tidligt at vurdere de varige transporteffekter af Covid-19. På verdensplan er tendensen, at der stadigvæk er betydelige vanskeligheder med at få stabiliseret forsyningskæderne.

**

Bliv klogere på udviklingen af godsmængderne på Aarhus Havn og det store behov for mere plads med dokumentet ”Hensigten med Yderhavnen – Strategiske perspektiver for Danmark, Aarhus, erhvervslivet, organisationerne og Aarhus Havn”

Husk at dele dette opslag!