Det siger erhvervs-organisationerne om Yderhavnen

13. sep, 22

EN Udvidelse af Aarhus Havn vil ikke blot være til gavn for havnen selv og dens virksomheder. Ifølge flere erhvervsorganisationer er havneudvidelsen absolut nødvendig for at sikre den danske forsyningssikkerhed, undgå økonomiske tab og holde trit med den globale samfundsudvikling.

Aarhus Havn er vigtig for både den danske forsyningssikkerhed, og for at danske virksomheder kan eksportere deres varer til resten af verden. Det er meldingen fra en række danske erhvervsorganisationer. Allerede nu efterspørger deres medlemsvirksomheder mere kapacitet til at importere/eksportere gods, og hvis ikke havnen udvides, kan det få nationale konsekvenser i form af dårligere forsyningssikkerhed og tab af vækst samt flytning af aktiviteter og arbejdspladser til andre lande.

Risiko for flytning til udlandet

Både lokale og nationale erhvervsorganisationer har udtalt sig i forbindelse med yderhavnsprojektet, og selvom deres medlemsvirksomheder spænder bredt fra start-ups til store internationale virksomheder, er der bred enighed om, at havneudvidelsen i Aarhus er nødvendig for fortsat at kunne levere og følge med udviklingen.

Hos Dansk Erhverv er man bekymret for, at godstransporten vil rykke helt ud af Danmark, hvis ikke der sker en udvidelse af Aarhus Havn. Det vil ikke kun betyde usikkerhed i vareforsyningen, men også koste forbrugerne dyrt på andre parametre.

– Erhvervslivet, herunder detail, hotel og restauration i hele landet, benytter sig af containerhavnen i Aarhus, og hvis ikke der er nok kapacitet, vil fragten sandsynligvis blive flyttet uden for landets grænser. Det vil både have betydning for prisen på varerne, det vil påvirke klimaet, da varerne skal fragtes længere på vejene, og det vil give længere rejsetider for pendlere, hvis vejnettet bliver yderligere presset, siger Jesper Højte Stenbæk, fagchef for transport og infrastruktur hos Dansk Erhverv.

Også Danske Rederier er opmærksomme på risikoen for, at både nationale og internationale rederier placerer deres aktiviteter i udlandet og dermed trækker både økonomisk og lokal vækst ud af landet, hvis ikke Danmark gør sig attraktiv.

– Det handler i høj grad om at sikre den danske forsyningssikkerhed. Behovet for at eksportere og importere varer ind og ud af Danmark vokser år for år, og hvis ikke der er mulighed for eller plads til at operere i Aarhus, bliver vores medlemmer nødt til at søge mod andre havne f.eks. i udlandet, der udvider deres arealer og gør sig attraktive over for danske såvel som internationale rederier, forklarer Martin Helland Olesen, specialkonsulent ved Danske Rederier.

Kan koste på økonomien

Hvis godstrafikken gennem Aarhus Havn lammes på grund af dårlige infrastrukturforhold og manglende kapacitet, kan det komme til at få konkrete økonomiske konsekvenser. 

 – Aarhus Havn er i vores optik en af de vigtigste erhvervshavne i Danmark, hvor størst værdi går igennem, og hvis det skal fortsætte, er det nødvendigt med en udvidelse af Yderhavnen for at øge kapaciteten tilstrækkeligt. Vi ser allerede nu behovet for mere plads hos vores medlemmer. Vores største bekymring er, at hvis ikke pladsen udvides, kan vi potentielt ende i en situation, hvor containerterminalen eller andre dele af havnen bryder sammen i kapacitetspres, hvilket kan få reelle økonomiske konsekvenser og kan koste procenter af vores BNP, som man har set det i andre lande, hvor den vigtigste havn lukkede ned, siger Jakob Svane fra Dansk Industri & Danske Shipping og havnevirksomheder

Chefkonsulent Samyia Beg fra Landbrug & Fødevarer advarer også mod den potentielle stopklods, som kan ramme erhvervslivet:

– Havnepolitik er også sikkerhedspolitik, fordi havnene er afgørende for vores forsyningssikkerhed. Det er blevet tydeligt i disse tider med pandemi og krig, og særligt Aarhus Havn der med sin kapacitet er helt essentiel. Derfor er det også vigtigt, at vi kommer i gang med havneudvidelsen og inddrager Erhvervslivet i udviklingsplanerne. Vi oplever samme tendens i hele landet, og den truede skibsdrift skaber usikkerhed for erhvervs-Danmark. Det er en potentiel stopklods for ekspansionsønsker, fornyelse, innovation og udvikling, og kan i sidste ende tvinge virksomheder ud af landet, hvilket vil koste både arbejdspladser og skattekroner,” forklarer hun.

Aarhus har ekspertisen

Hos Aarhus Transport Group (ATG) peger man særligt på den erfaring og ekspertise, der over de seneste årtier er akkumuleret på Aarhus Havn:

– Aarhus Havn er Danmarks handelshavn nummer 1. Det har vi særligt set de seneste år med både pandemi og krig i Europa. Her har havnen været helt essentiel for, at vi kan holde både de nationale og internationale forsyningskæder intakte. Aarhus Havn har samlet ekspertisen, og hele havneproduktionen er på et niveau, som andre havne ikke er i nærheden af. Derfor giver det heller ikke mening at kigge mod disse, da de ikke kan matche Aarhus’ samfundsøkonomiske og praktiske position, udtaler Bente Steffensen, sekretariatschef hos ATG.

**

Læs alle udtalelserne i fuld længde og bliv klogere på behovet for mere plads med dokumentet ”Hensigten med Yderhavnen – Strategiske perspektiver for Danmark, Aarhus, erhvervslivet, organisationerne og Aarhus Havn”

Husk at dele dette opslag!