Ny analyse af Aarhus Havns jobskabelse

24. maj, 22

Aarhus Havns aktiviteter skaber mere end 17.000 jobs i hele Danmark

Havnens aktiviteter skaber mere end 17.000 jobs over hele danmark

En ny analyse fra konsulenthuset Incentive har undersøgt de økonomiske og jobmæssige perspektiver ved Aarhus Havn. Konklusionen er, at der i dag skabes markant flere jobs ud fra Aarhus Havn end for bare fem år siden.

– Havnens betydning for Aarhus og det øvrige Danmark bliver løbende diskuteret. Derfor er det vigtigt for os at få et klart billede af, hvad havnen bidrager med. Nu har vi fået en dugfrisk analyse, som fortæller, at den samlede beskæftigelse i dag er på 17.255 årsværk. Det er en stigning på over 70 procent siden 2017, forklarer Thomas Haber Borch, CEO hos Aarhus Havn.

Vigtig værdiskaber for by og virksomheder

Havnen har også en positiv indvirkning på både værdiskabelsen i virksomhederne og som bidragsyder til velfærdssamfundet.

I analysen konkluderer Incentive, at Aarhus Havn i alt genererer skatteindtægter på 3,1 milliarder kroner.

–En skatteindtægt på over tre milliarder kroner på landsplan har væsentlig betydning, når der skal finansieres velfærd. Aarhus Kommune får alene 700 millioner kroner ind via de aktiviteter, som havnen står bag, fortæller Thomas Haber Borch.

Han fortsætter:

– Jeg tror, at mange borgere kan glemme, hvor stor en samfundsmæssig værdi, en velfungerende havn udgør. Men Incentives analyse opgør værditilvæksten for virksomhederne til hele 12,2 milliarder kroner, hvoraf de 7,2 milliarder kroner går til virksomheder i Aarhus. Så ud over at havnen er en del af en kritisk national infrastruktur og er med til at sikre Danmarks forsyningssikkerhed, er den også en vækstmotor for det erhvervsliv, som får varer ind og ud af havnen.

Læs den fulde beskæftigelsesanalyse fra Incentive her.

Husk at dele dette opslag!