Pladsmangel på havnen bekymrer erhvervslivet

6. jan, 23

Der er godt gang i virksomhederne på Aarhus havn. Men selvom der er travlt, volder pladsmanglen store problemer. Det gør virksomhederne bekymrede for tabt produktivitet, tabte arbejdspladser og øget klimabelastning.

Godsmængden, som sendes over kajen på Aarhus havn, vokser. I årets første ni måneder steg mængden af containere og massegods 13 pct. i forhold til samme periode i rekordåret 2021. Men der er en bagside af medaljen – og den vokser sig større. Pladsmanglen.

Det giver erhvervslivet panderynker. For det betyder, at virksomhederne på havnen ikke kan følge med efterspørgslen og lægge en dæmper på udviklingen.

”Vi oplever rigtig stor efterspørgsel, men vi bliver nødt til at sige nej til opgaver, fordi vi simpelthen ikke har pladsen. Det er rigtig ærgerligt, for det er betydelig omsætning, vi går glip af,” fortæller Jesper Sandahl, der er adm. Direktør i Eimskip Danmark, og fortsætter:

”Selvom vi i dag har over 100.000 kvm. på Aarhus havn, kan vi sagtens bruge 25 pct. mere plads.”. 

Det islandske rederi- og spedititionsselskab er en af de større virksomheder på Aarhus havn med mere end 150 ansatte. Eimskip håndterer op mod 600 containere om ugen. 

Fokus på at mindske CO2-udledningen

Der er omkring 200 virksomheder på Aarhus havn. Det giver en række muligheder for at skabe gode synergier på tværs i erhvervslivet. Samtidig er det en stor fordel, at godset transporteres på den mest energieffektive måde. Det gælder også for Danish Crown.

”Det er klart, at synergieffekterne ved at være i en stor by som Aarhus er noget, som vi værdsætter, og som vi vil være kede af at skulle give afkald på. I dag er pladsen meget snæver på havnen, og hvis den ikke følger med udviklingen, vil der opstå problemer. For os er det vigtigt, at vi får den hurtigste vej ud på verdenshavene for at mindske prisen og CO2-udledningen.”, siger Ole Mortensen, der er Director, Procurement Logistic hos Danish Crown.

Der er også et stort fokus på at mindske CO2-udledningerne hos Blue Water Shipping. Her ser direktør for sø-, luftfragt og logistik i Danmark, Jan Dam Poulsen, bekymret på pladsmanglens betydning for klimabelastningen.

”Med vores Cross Docking-faciliteter hjælper vi blandt andet virksomhederne med at tømme varer fra containere, der kommer til Aarhus havn, og sender dem videre til virksomhedernes distributionscenter eller direkte i distribution. Det hele er samlet på Aarhus havn, og på den måde undgår vi at skulle sende varerne langt. Det er godt for klimaet.”

Det haster med en havneudvidelse

Hos DI Transport, der er et branchefællesskab for transportvirksomheder, under Dansk Industri, ser man særligt Aarhus havn som en central del af den grønne omstilling, fortæller transportpolitisk chef Rune Noack:

”Der er ingen tvivl om, at grønne brændstoffer bliver fremtiden for både skibe og lastbiler. Men de grønne brændstoffer fylder mere end de konventionelle. Derfor er der også behov for tankkapacitet på Aarhus havn. Søtransporten vil forblive den mest energieffektive måde at transportere gods på i fremtiden.”, lyder det fra Rune Noack og fortsætter:

”Mellem 5 og 10 pct. af værdien af dansk udenrigshandel går gennem Aarhus havn. Vi taler altså en værdi på op mod 150 milliarder kroner. Det siger alt om Aarhus havns betydning. Tusindvis af danske arbejdspladser og virksomheder er afhængige af at få varer effektivt ind via Aarhus havn. Derfor er der klart behov for at udvide havnen – og det behov bliver ikke mindre i fremtiden. Så det haster faktisk.”.

Husk at dele dette opslag!