Se visualiseringer af Yderhavnen

14. maj, 22

Sådan ser udvidelsen ud fra forskellige udsigtspunkter

Mange borgere har spurgt, hvordan havneudvidelsen vil komme til at se ud, hvis den bliver gennemført. Det kan du se på vores side med visualiseringer.

COWI har udarbejdet en række visualiseringer, som viser, hvordan Yderhavnen vil kunne ses fra forskellige punkter langs Aarhus-bugten, hvis den bliver gennemført i den form, der er foreslået. På visualiseringssiden kan du sammenligne det nuværende visuelle indtryk med det tilsvarende med en fuldt udbygget Yderhavn.

Der er visualiseret et maksimalt scenarie for lokalplanens byggemuligheder, og sammenligningen er lavet ud fra 2021 holdt op mod et 30-årigt perspektiv, hvor havnen forventes at være fuldt udbygget. I den mellemliggende periode forventes den visuelle påvirkning at være mindre end det viste, og udbygningerne vilblive godkendt enkeltvis.

Bygningerne er vist ud fra de havnefunktioner, der er tanker om på nuværende tidspunkt – f.eks. containerterminal, logistikområde og tankfarm til grønne brændsler. Der er tænkt i at minimere den visuelle påvirkning, blandt andet ved at nedtrappe bygningshøjden fra land mod øst.

Hvis funktionerne bliver anderledes vil bygningernes omfang og placering blive tilpasset.

Byens øvrige fysiske udvikling fremgår ikke af visualiseringerne, og der kan komme andet byggeri til i perioden, som kan ændre på særligt de lange kig på tværs af byen. Siden medio 2021 er der i nærområdet opført og besluttet markante nye bygninger. Danmarks højeste bolig- og kontorbygninger på henholdsvis 144 m og 142 m skyder op. Der vil også komme tre tårne på Sydhavnsgade med op til 115 m højde. Frederiksplads vokser ligeledes frem og vil påvirke synsindtrykket.

Se alle visualiseringer her.

Husk at dele dette opslag!