Temamøder om havneudvidelsen

17. maj, 22

Plan for den kommunale myndighedsproces

Aarhus Havn ansøgte i 2018 om tilladelse til en udvidelse på 1,4 km2. Siden da er der kørt en længere proces, som skal hjælpe med at skabe et godt og retvisende beslutningsgrundlag for både myndigheder og politikere.

En udvidet myndighedsproces med temamøder og borgerkonferencer i løbet af 2022 skal sikre en åben og dialogbaseret proces om havneudvidelsen.

Ifølge Steen Stavnsbo (K), rådmand for Teknik og Miljø, skal den udvidede proces sikre fuld åbenhed om alle aspekter ved Yderhavnen.

Konkret betyder det, at forårets forløb med høringssvar suppleres med en række temamøder for specifikke interessenter samt to borgerkonferencer.

Processen skal munde ud i et samlet forslag fra myndigheden til Byrådet, som herefter skal tage fat på den politiske behandling. Det forventes at ske omkring slutningen af 2022.

Husk at dele dette opslag!