Virksomheder er bekymrede for tabt produktivitet og øget miljøbelastning 

14. sep, 22

En interviewundersøgelse blandt Aarhus Havns nuværende kunder har givet mere viden om havnens eksisterende begrænsninger og behovet for en udvidelse i Yderhavnen. 

Det danske havnesystem bygger grundlæggende på, at det offentlige etablerer og driver infrastrukturen i takt med erhvervslivets efterspørgsel og betalingsvillighed. Transportminister Trine Bramsen har senest i august 2022 slået fast i et svar til Transportudvalget, at: “Godshåndteringskapaciteten på tværs af de danske havne udvikles af havnene afhængig af efterspørgslen på de enkeltes havnes ydelser og er ikke noget, der fastlægges i statsligt regi.”  

Et eksempel på samspillet mellem kundebehov og havneudvikling var vedtagelsen af udvidelsen af Aarhus Havns Østhavn i 1997, som var bredt efterspurgt blandt virksomhederne. I dag er Østhavnen fuldt udlejet. Og alt er betalt af virksomhederne – uden offentlige bidrag. 

Løbende vurdering af markedsbehovet

På grund af havnesystemets kundedrevne struktur, er det afgørende, at havnene løbende indsamler viden om kundernes behov og planlægger udviklingen ud fra dette. Og det er blandt andet efter dialog med de virksomheder, som bruger Aarhus Havnen, at udvidelsen i Yderhavnen nu er kommet på tale.  

60 procent af medlemmerne af brancheforeningen Danske Shipping- og Havnevirksomheder har for nylig tilkendegivet, at en udvidelse af Aarhus Havn vil give dem øget vækst og fremgang

Den seneste runde af Aarhus Havns egen kundeanalyse blandt virksomhederne på havnen viser, at halvdelen af havnens kunder ønsker mere areal inden for de nærmeste 10 år. Det akkumulerede arealbehov for 100 af respondenterne svarer i sig selv til et udvidet arealbehov inden for ti år på 400.000 – 600.000 m2. Hertil kommer et behov for flere arealer til fælles infrastruktur på ca. 20 procent af arealerne. 

Bekymring for produktivitet, tab af omkostninger og miljøbelastning 

I forsommeren 2022 har Aarhus Havn i samarbejde med Publico Kommunikation gennemført en interviewundersøgelse, som har til formål at få et mere præcist indblik i virksomhedernes aktuelle udfordringer og ønsker  

Svarene i undersøgelsen viser, at pladsproblemerne på Aarhus Havn ikke er et fremtidsscenarie, men noget helt aktuelt, som virksomhederne mærker på daglig basis. Eksempelvis oplever shippingvirksomheden Unifeeder ofte flaskehalse i containerterminalen, fordi pladsen er for trang. Det kan i sidste ende medføre øget CO2-udledning: 

– På grund af pladsproblemerne er vi i dag nødt til at sige nej til nogle containere til og fra Aarhus. Og så kommer de på en lastbil i stedet. Hvis kapacitetsproblemerne ikke bliver løst, vil virksomhederne i stigende grad stoppe med at bruge skibe som den primære løsning. Det er ødelæggende for vores miljø og vores veje, og samtidig er det dyrere. Der er ingen tvivl om, at Yderhavnen vil afhjælpe nogle af problemerne, fortæller Annemette Jepsen, COO, som er Global Business Support hos Unifeeder. 

Pladsmanglen på containerhavnen rammer flere brancher. Blandt vognmændene er der ofte lange ventetider, når containerne skal lastes af og på, hvilket kan lede til tab på flere millioner kroner

– Vores store problem på havnen er ventetider. Det er ikke unormalt, at vi venter op til to timer på en container, og det er dyrt at holde stille. Ved at udvide havnen vil det blive nemmere, fordi der vil være mere plads til at læsse containerne af. Tid er penge. Og hvis det er for besværligt at komme fra den ene virksomhed til den anden, koster det også på CO2-regningen. I sidste ende vil det blive dyrere for de østjyske virksomheder at fragte deres varer, og det svækker konkurrencekraften, forklarer Peter Sørensen, storkundedirektør hos Danske Fragtmænd. 

Pladsproblemerne mærkes også af Finnlines, som fragter såkaldt ro-ro gods mellem Aarhus, Tyskland og Finland. 

– Det område, hvor vi har vores trailere, bruger vi fuldt ud – og mere til. Når vi skal losse skibet, slipper trailerpladserne ofte op, så vi er nødt til at stille trailerne op langs kajen, hvor de kan være i konflikt med andre af havnens kunder. Vi har endnu ikke været ude og råbe og skrige af hinanden, men vi har været tæt på. Hvis havnen ikke udvides, vil det være naturligt for os at kigge på, om der er andre, der kan tilbyde noget bedre, siger Rune Nielsen, Managing Director hos Finnlines Danmark. 

Logistik, investeringer og arbejdskraft

Da Aarhus Havn også vurderer mulige alternativer til en udvidelse i Yderhavnen, er der i undersøgelsen spurgt til, hvorfor virksomhederne har valgt at placere deres aktiviteter på Aarhus Havn, og om de kunne gøre brug af alternative placeringer.  

Her viser svarene, at de fleste virksomheder har taget et aktivt tilvalg om at placere deres aktiviteter på netop Aarhus Havn frem for andre mulige lokationer. 

Virksomhedernes valg begrundes ud fra flere faktorer. Ud over adgangen til at få varer ind og ud via havnen lægger flere respondenter vægt på adgangen til kvalificeret arbejdskraft, og de har foretaget væsentlige investeringer i de eksisterende faciliteter, som de har på Aarhus Havn. Sådan lyder det blandt andet fra den multinationale virksomhed Aarhus-Karlshamn, som ønsker at udvide engagementet i Aarhus: 

– Det er vigtigt for os at ligge på havnen, for alle vores produkter kommer ind og ud af havnen, og vi bruger kølevandet fra havet i produktionen. Det er også vigtigt for os at ligge tæt på universitetet, så vi kan rekruttere de rigtige kompetencer. Derfor vil vi gerne udvide i Aarhus. For nylig rev vi nogle af vores bygninger ned for at bygge et grønt kraftværk til 400 millioner kroner, som gør, at vi reducerer vores CO2-forbrug med 90 procent. Ser du på både klima og økonomi, vil det være rigtigt at lægge mere her i Aarhus, når vi lige har besluttet, at den grønne omstilling skal være her. Vi har forsat behov for at kunne udvikle og udvide vores faciliteter på havnen i Aarhus, siger Palle Jensen, Site Manager hos AAK. 

Den store koncentration af virksomheder på Aarhus Havn giver mulighed for at skabe synergier på tværs. Aarhus Havn er eksempelvis den havn i verden med størst kapacitet til at håndtere kølecontainere. Det er en stor fordel for Danish Crown, som er blandt verdens absolut største eksportører af kød, men som også oplever pladsproblemer i perioder. 

– Det er klart, at synergieffekterne ved at være i en stor by som Aarhus er noget, som vi værdsætter, og som vi vil være kede af at skulle give afkald på. I dag er pladsen meget snæver på havnen, og hvis den ikke følger med udviklingen, vil der opstå problemer. For os er det vigtigt, at vi får den hurtigste vej ud på verdenshavene for at mindske prisen og CO2-udledningen, siger Ole Mortensen, Director, Procurement Logistic hos Danish Crown. 

**

Bliv klogere på virksomhedernes behov for udvidelsen af Aarhus Havn i dokumentet Hensigten med Yderhavnen – Strategiske perspektiver for Danmark, Aarhus, erhvervslivet, organisationerne og Aarhus Havn”

Husk at dele dette opslag!